خرید بچه ماهی قرمز سایز 4 بند انگشت

برای مشاوره و یا خرید تلفنی با شماره 09120526045 تماس حاصل نمایید

خرید بچه ماهی قرمز

سایز 3 تا 2 انگشت

تمامی ماهی ها به صورت بسته بندی ارسال میشود

فروش به صورت جزئی و کلی

بهترین قیمت را با ما تجربه کنید.

تلفات تا مقصد بر عهده ماست.

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.

خرید بچه ماهی قرمز سایز 4 بند انگشت

ماهی قرمز (auratus Carassius (از خانواده کپور ماهیان (Cyprinidae (است و به لحاظ زیستی و تغذیهای شبیه کپور معمولی (carpio Cyprinus (,Mostageer and Vesogh1995 .(مولدین ماده ماهی قرمز در مناطق گرمسیری و در صورت وفور مواد غذایی در سن ۲ سالگی و نرها در یکسالگی بالغ میگردند (ایمانپور و کمالی، ۱۳۸۴ .ماهی قرمز با فرهنگ و عقاید مردم درسراسر جهان عجین شده و یک آبزی بسیار مهم به لحاظ اقتصادی و تحقیقی میباشد. تکثیر و پرورشاین ماهی به منظور تأمین ماهی کوچک مورد نیاز سفره هفت سین نوروزی و نیز علاقه مندان بهنگهداری آن در آکواریوم چندین سال است که رونق یافته و نیاز به آن هر سال بیشتر احساس میشود(عمادی، ۱۳۷۶ .( ماهی قرمز گونهای میباشد که به صورت گسترده در مطالعات تولید مثلی و کنترل هورمونی مورد استفاده قرار میگیرد.